مشخصات فیش پرداختی
مبلغ پرداختی ( تومان ) *
این فیلد الزامی است
روش پرداختی *
این فیلد الزامی است
شماره پیگیری / قبض *
این فیلد الزامی است
تاریخ واریز وجه
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
ساعت واریز وجه
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
چهار رقم آخر کارت *
این فیلد الزامی است
مشخصات شخص واریز کننده
نام شرکت
این فیلد الزامی است
تلفن ثابت
این فیلد الزامی است
آدرس ایمیل
این فیلد الزامی است
نام واریز کننده
این فیلد الزامی است
تلفن همراه
این فیلد الزامی است
توضیحات
این فیلد الزامی است
کد امنیتی * کد امنیتی

این فیلد الزامی است

اطلاعات حساب بانکی جهت واریز وجه

 • بانک ملت

  شماره حساب : بانک ملت

  به نام :تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک 

  شماره شبا IR910120000000008076730036

  شماره حساب 8076730036

 • بانک ملی

  شماره حساب : بانک ملی

  به نام :شرکت تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک 

  شماره شبا IR76017000000044404440000

  شماره حساب 0144404440000

 • بانک صادرات

  شماره حساب : بانک صادرات

  به نام :شرکت تضامنی شهرام ابراهیمی و شریک

  شماره شبا IR0190000000110803780001

  شماره حساب 0110803780001

ثبت فیش پرداختی